Bảng giá thiết kế website

Webbi là hệ thống thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ nhất, chuẩn SEO nhất

Webbi 02

99.000/tháng

 • 600 nội dung
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi 03

139.000/tháng

 • 2000 nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .com hoặc .net
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi 04

239.000/tháng

 • 4000 nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .com hoặc .net
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi 05

599.000/tháng

 • Không giới hạn nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .com hoặc .net hoặc .vn
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi Simcard

200.000/tháng

 • Không giới hạn nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .com hoặc .net
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi Edu

150.000/tháng

 • Không giới hạn nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .edu.vn hoặc .com hoặc .net
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi Football

69.000/tháng

 • Không giới hạn nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .COM hoặc .NET
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi News

169.000/tháng

 • Không giới hạn nội dung
 • Bao gồm tên miền .COM hoặc .NET
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi 02

79.200/tháng

 • 600 nội dung
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi 03

111.200/tháng

 • 2000 nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .com hoặc .net
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi 04

191.200/tháng

 • 4000 nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .com hoặc .net
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi 05

479.200/tháng

 • 0 nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .com hoặc .net hoặc .vn
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi Simcard

200.000/tháng

 • 0 nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .com hoặc .net
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi Edu

150.000/tháng

 • 0 nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .edu.vn hoặc .com hoặc .net
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi Football

69.000/tháng

 • 0 nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .COM hoặc .NET
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi News

169.000/tháng

 • 0 nội dung
 • Bao gồm tên miền .COM hoặc .NET
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi 02

69.300/tháng

 • 600 nội dung
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi 03

97.300/tháng

 • 2000 nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .com hoặc .net
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi 04

167.300/tháng

 • 4000 nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .com hoặc .net
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi 05

419.300/tháng

 • 0 nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .com hoặc .net hoặc .vn
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi Simcard

200.000/tháng

 • 0 nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .com hoặc .net
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi Edu

150.000/tháng

 • 0 nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .edu.vn hoặc .com hoặc .net
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi Football

69.000/tháng

 • 0 nội dung
 • Bao gồm 1 tên miền .COM hoặc .NET
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

Webbi News

169.000/tháng

 • 0 nội dung
 • Bao gồm tên miền .COM hoặc .NET
 • Có phiên bản mobile
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tối ưu SEO 100%
 • 25 email thương hiệu
 • 6000 email marketing/tháng
 • Đa ngôn ngữ

(*) Ghi chú

1. Thanh toán tối thiểu 1 năm

 • Thanh toán 2 năm được tặng thêm 1 năm
 • Thanh toán 3 năm được tặng thêm 2 năm
 • Thanh toán 4 năm được tặng thêm 3 năm
 • Thanh toán từ 5 năm trở lên được tặng thêm 5 năm

2. Nếu bạn đã có tên miền sẽ được giảm 200,000 đồng (áp dụng từ gói WEBBI 03 trở lên).

3. Webbi còn có dịch vụ làm website vệ tinh với giá chỉ 49.000 đồng/tháng.

 

Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng Webbi

Có rất nhiều cách để bạn có thể sử dụng Webbi.

Cách 1: Liên hệ với Webbi (nên sử dụng)

Cách 2: Tạo website trực tiếp trên Webbi

Cách 3: Đến trực tiếp văn phòng Webbi tại địa chỉ: P.405, Tòa nhà Cienco 1, Đường Hoàng Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (trong giờ hành chính)

Webbi là hệ thống thiết kế website theo mẫu giao diện website có sẵn vì vậy bạn được miễn phí hoàn toàn phí xây dựng website, bạn chỉ phải trả phí duy trì website hàng tháng.

Webbi cung cấp 5 gói dịch vụ duy trì website, gói nhỏ nhất chỉ 3.000 đ/ngày/tháng. Bạn hãy chọn gói phù hợp với nhu cầu của mình.

Các gói dịch vụ Webbi khác nhau ở một số điểm cơ bản sau:
 • Số lượng nội dung (bài viết, sản phẩm) được đăng tải mỗi gói khác nhau. Ví dụ: với gói Webbi 01 bạn được đăng tải 60 nội dung, còn với gói Webbi 02 bạn được đăng tải đến 600 nội dung.
 • Từ gói Webbi 03 trở lên bạn còn được tặng tên miền quốc tế.

Ngoài các điểm khác biệt trên, tất cả gói dịch vụ Webbi đều giống nhau về tốc độ, không giới hạn băng thông dung lượng hosting, được tặng blog miễn phí và hưởng trọn vẹn tất cả quyền lợi khác.

Hoàn toàn được! Bạn có thể thay đổi gói dịch vụ bất kỳ khi nào bạn muốn mà không phải tốn thêm bất kỳ chi phí chuyển đổi nào.
 • Nếu bạn muốn nâng cấp gói dịch vụ thì bạn chỉ phải trả số tiền chênh lệch các gói.
 • Nếu bạn hạ cấp gói dịch vụ thì số tiền chênh lệch được quy thành thời gian sử dụng tiếp theo cho website.

Thông thường, Webbi cần tối đa 3 ngày để hoàn thiện website. Thời gian có thể nhanh hơn (1 ngày) hoặc lâu hơn tùy thuộc vào các yêu cầu của khách hàng.

Ví dụ:

- Nếu bạn chỉ cần dựng website theo mẫu có sẵn mà không yêu cầu sửa đổi bố cục hoặc thiết kế hình ảnh thì chỉ sau tối đa 10 phút bạn sẽ nhận được website.

- Nếu có nhu cầu sửa đổi bố cục hoặc thiết kế đồ họa thì tùy vào từng yêu cầu mà nhân viên tư vấn của Webbi sẽ thông báo thời gian hoàn thành cho bạn trước khi ký hợp đồng.

Tất nhiên rồi! Không những bạn có thể gắn bất kỳ tên miền riêng nào vào website mà Webbi còn hỗ trợ gắn không giới hạn tên miền vào website, điều này thực sự hữu ích với những ai muốn phát triển hệ sinh thái nhiều website.