RSS là gì?

RSS là gì?

RSS - nói theo nghĩa rộng - là một công nghệ Internet giúp người dùng có thể đọc dược những tin tức cập nhật mới nhất từ một hoặc nhiều website cùng lúc mà không cần vào trực tiếp trang web đó. Tất cả những gì họ cần là internet và một RSS Aggregator - "người tập hợp thông tin" hay đơn giản chính là chương trình đọc tin RSS (RSS feeds reader, News reader, News aggregator) Theo đó, RSS không những đem lại lợi ích thiết thực cho người dùng mà còn là phương tiện để quảng bá website tiết kiệm nhất, không cần dùng đến những chiến lược quảng cáo rầm rộ tốn kém.

Cụ thể - RSS là viết tắt của một trong những thuật ngữ sau:

Really Simple Syndication: "Dịch vụ cung cấp thông tin thực sự đơn giản".

Rich Site Summary, RDF Site Summary: Tóm lược thông tin phong phú, Tóm lược thông tin theo định dạng RDF + RDF - Resource Discovery Framework (tạm dịch là "cơ cấu khám phá tài nguyên"): là định dạng của phiên bản RSS 1.0. Ở một số trang web biểu tượng RDF sử dụng thay cho RSS.

RSS được viết bằng ngôn ngữ gì?

RSS được viết bằng XML. Vì thế biểu tựong XML cũng được xem như RSS ở một số website. Một file rss đơn giản chỉ là một danh sách các đối tượng - chính là các mẫu tin - được miêu tả gôm có:tiêu đề, nội dung tóm lược, và một liên kết đến trang chính của tin đó. Những thông tin khác như ngày tháng, tác giả...cũng có thể thêm vào. Một file rss không có phần mở rộng thống nhất. Trong đó phổ biến nhất là: .xml, .rss, .rdf (có thể có nhiều phần mở rộng khác ngoài 3 định dạng này)

RSS có mấy phiên bản?

Các phiên bản rss gồm có: 0.90 và 0.91 (tạo bởi Netscape), 1.0 (bởi RSS-DEV), 0.9x và 2.0 (bởi UserLand Software). Mặc dù có nhiều phiên bản do những hãng khác nhau tạo ra, nhưng hầu hết các trình đọc rss đều đọc được chúng với mọi phiên bản. Tuy nhiên chúng ta cũng ko cần quan tâm đếm diều này.

Làm sao biết 1 website có cung cấp RSS Feed?

Khi bạn ghé thăm 1 trang web, hãy cố gắng nhìn xung quanh trang xem có các biểu tượng của RSS không. Nếu có một trong những biểu tượng như thế này  thì hãy nhấn chuột vào để đến trang rss. Bạn cũng có thể vào trang BlogStreet’s RSS Discovery tool, dán url của trang web cần tìm rss. Nó sẽ liệt kê ra các kênh tin tương ứng.

Làm sao lấy tin rss từ một website?

Bạn cần có chương trình đọc rss (rss feeds reader) như: AmphetaDesk, NetNewsWire, và Radio Userland. Bạn chỉ việc chọn kênh rss ưa thích kéo thẻ vào chương trình hoặc copy dường dẫn của kênh rss đó paste vào phần url mà trình đọc tin yêu cầu. Ngoài ra còn có những dịch vụ trực tuyến cho phép đọc và lưu trữ các kênh rss. Trong số đó có Bloglines là phổ biến nhất.

Một số thuật ngữ thường gặp RSS

Really simple syndication (trao đổi thông tin thực sự đơn giản); Rich site summary (tóm lược nội dung phong phú); RDF site summary (tóm lược nội dung theo dạng RDF);

RDF: Resource Discovery Framework: định dang của rss 1.0

XML: eXtensible Markup Language

Rss file = rss feed = rss channel = feed = channel: kênh tin rss

Rss reader = News reader = RSS aggregator: chương trình đọc

Rss Feed2js = rss feed to java script: Chuyển đổi đinh dạng rss sang javascript.

Tất cả website sử dụng Webbi đều mặc định hỗ trợ RSS!

Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới