Mỗi website 100.000 đồng nhân ái

Kể từ ngày 15/12/2014 Webbi triển khai chương trình "Mỗi website 100.000 đồng nhân ái". Theo đó, mỗi hợp đồng thiết kế website theo yêu cầu tại Webbi sẽ được trích ra 100.000 đồng để ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc đồng bào bị thiên tai, lũ lụt.

Mỗi website 100.000 đồng nhân ái

 

Ngoài ra, Webbi cũng sẽ trích tiền thu từ các dịch vụ khác theo danh sách dưới đây:

STT Dịch vụ Số tiền trích ủng hộ (đồng)
01 Thiết kế website sử dụng mẫu có sẵn 50.000
02 Đăng ký Tên miền 20.000
03 Tạo fanpage trên Facebook 50.000
04 Mua LIKE Facebook 30.000
04 Dịch vụ SEO 100.000
05 Quảng cáo Google Adwords 50.000

Cứ 6 tháng một lần, Webbi sẽ tổng kết và lựa chọn người có hoàn cảnh khó khăn hoặc đồng bào bị thiên tai, lũ lụt để trao quà, tất cả thông tin liên quan tới người nhận quà và số tiền sẽ được công bố chính thức trên website webbi.vn.

Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới