Trang lỗi 404 là gì

Lỗi 404 (HTTP 404) là một trong các thông báo lỗi rất phổ biến, mục đích để thông tin cho người dùng khi một địa chỉ trang web không được tìm thấy.

Lỗi 404 là gì?

Lỗi HTTP này được chuyển đến trình duyệt thông qua máy chủ web khi một yêu cầu trang web không thực hiện được. Lỗi 404 xuất hiện bởi một trang không tồn tại hoặc hạn chế quyền truy cập. Lỗi 404 này có thể được Webmaster cấu hình lại sao cho thân thiện với người dùng hơn.

Để tránh trường hợp người dùng tìm kiếm rơi vào trang báo lỗi 404, chỉ với một thông báo lỗi một cách khó chịu, các Webmaster nên tạo một trang báo lỗi 404 cá nhân hóa.

Bạn có thể gợi ý người dùng tham khảo sơ đồ website để tìm đến trang cần thiết hay sử dụng công cụ tìm kiếm của website để tìm thấy thông tin cần thiết. Điều này giúp người dùng tìm thấy thông tin cần thiết và tránh việc người truy cập thoát ngay khỏi website khi gặp thông báo lỗi 404 ngầm định của máy chủ.

Cấu hình tùy biến trang báo lỗi

Mặc định các website trong hệ thống Webbi sẽ hiển thị trang báo lỗi như thế này:

Bạn có thể cấu hình trang báo lỗi 404 trong website rất đơn giản bằng cách đăng nhập vào admin, tìm tới menu: Hệ thống -> Cấu hình chung -> Trang lỗi 404. Tại đây bạn hãy soạn trang lỗi theo mình mong muốn.

Một trang báo lỗi 404 tùy biến nên có một số thông tin như sau :

  • Trang báo lỗi 404 tùy biến của bạn phải trình bày giống và tương đồng với các phần còn lại của Website, để người dùng chắc chắn trang lỗi 404 là một thành phần của Website.
  • Giải thích lỗi xảy ra, nếu có thể thì đưa thêm chi tiết và lý do thường xảy ra lỗi (đánh nhầm, nội dung đã bị di chuyển,…). Giải thích rõ ràng và dể hiểu cho người dùng.
  • Nếu Website có chức năng tìm kiếm thì hãy tích hợp hộp thoại tìm kiếm trong trang báo lỗi.
  • Hãy gợi ý liên kết tới trang chủ hay trang sơ đồ cấu trúc website.
  • Có thể liệt kê địa chỉ email để người dùng gửi thông báo lỗi cho bạn, nhưng bạn cũng đừng quá trong chờ vào người dùng sẽ bỏ thời gian để thông báo với bạn mà hãy tập trung tự sửa đổi trước.

Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới