Bảng giá thiết kế web

WEBBI 01

3.000 đ/ngày
Tháng

 
 • 30 sản phẩm
 • 30 bài viết
 • 5 email@tenmien
 • Tối ưu SEO
 • Đa ngôn ngữ
 • 6000 email marketing/tháng
 • Có phiên bản mobile
 • ---
 • ---

WEBBI 02

99.000
Tháng

 
 • 300 sản phẩm
 • 300 bài viết
 • 5 email@tenmien
 • Tối ưu SEO
 • Đa ngôn ngữ
 • 6000 email marketing/tháng
 • Có phiên bản mobile
 • ---
 • ---

WEBBI 03

139.000
Tháng

 
 • 1000 sản phẩm
 • 1000 bài viết
 • 5 email@tenmien
 • Tối ưu SEO
 • Đa ngôn ngữ
 • 6000 email marketing/tháng
 • Có phiên bản mobile
 • Miễn phí tên miền quốc tế
 • Miễn phí sử dụng Blog chuyên nghiệp

WEBBI 04

239.000
Tháng

 
 • 2000 sản phẩm
 • 2000 bài viết
 • 5 email@tenmien
 • Tối ưu SEO
 • Đa ngôn ngữ
 • 6000 email marketing/tháng
 • Có phiên bản mobile
 • Miễn phí tên miền quốc tế

WEBBI 05

599.000
Tháng

 
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 5 email@tenmien
 • Tối ưu SEO
 • Đa ngôn ngữ
 • 6000 email marketing/tháng
 • Có phiên bản mobile
 • Miễn phí tên miền quốc tế hoặc VN

(*) Ghi chú

1. Thanh toán tối thiểu 1 năm, tối đa 3 năm. Thanh toán 02 năm được tặng thêm 06 tháng, thanh toán 03 năm được tặng thêm 01 năm.

2. Nếu bạn đã có tên miền sẽ được giảm 200,000 đồng (áp dụng từ gói WEBBI 03 trở lên).

3. Nếu bạn muốn làm website vệ tinh hãy click vào đây.

Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới