Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền rẻ nhất Việt Nam, tặng 5 email doanh nghiệp

Bảng giá tên miền

 • .vn Phí khởi tạo: 350,000 đ Phí duy trì: 480,000 đ
 • .com.vn Phí khởi tạo: 350,000 đ Phí duy trì: 350,000 đ
 • .net.vn Phí khởi tạo: 350,000 đ Phí duy trì: 350,000 đ
 • .biz.vn Phí khởi tạo: 350,000 đ Phí duy trì: 350,000 đ
 • .edu.vn Phí khởi tạo: 200,000 đ Phí duy trì: 200,000 đ
 • .info.vn Phí khởi tạo: 200,000 đ Phí duy trì: 200,000 đ
 • .com Phí khởi tạo: Miễn phí Phí duy trì: 250,000 đ
 • .net Phí khởi tạo: Miễn phí Phí duy trì: 250,000 đ
 • .us Phí khởi tạo: Miễn phí Phí duy trì: 250,000 đ
 • .org Phí khởi tạo: Miễn phí Phí duy trì: 270,000 đ
 • .info Phí khởi tạo: Miễn phí Phí duy trì: 270,000 đ
 • .biz Phí khởi tạo: Miễn phí Phí duy trì: 270,000 đ